Υπηρεσίες Μαζικής Εστίασης
Πολιτική Ποιότητας

Ο σχεδιασμός και η σχολαστική εφαρμογή προγράμματος ολικής ποιότητας είναι μία από τις σημαντικότερες αρχές μας. Το τμημα ποιότητας της εταιρίας έχει μεν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος αλλά οι αρχές του προγράμματος διέπουν το σύνολο της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα και σε όλο το προσωπικό. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας εκπαιδεύεται και καταρτίζεται με βάση τις αρχές για την υγιεινή και την ασφάλεια και η εφαρμογή τους αποτέλουν μέρος του τρόπου σκέψης μας και της καθημερινής μας λειτουργίας.    

Η εφαρμογή μόνιμων δειγματοληπτικών ελέγχων για τις πρώτες ύλες και τα προιόντα μας τόσο σε μικροβιολογικό όσο και σε χημικό επίπεδο, η σχολαστική τήρηση των προγραμμάτων καθαρισμού και απολυμάνσεων, τα προγράμματα μοκτονιών και απεντομώσεων και ο έλεχγος της αποτελεσματικότητας αυτών, μας δίνουν την δυνατότητα να εφαρμόζουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά τις βασικές αρχές που διέπουν το HACCP και το ISO 22000. Η πιστοποίηση με HACCP και ISO 22000 αποτελούν για μας την επιβράβευση για τον προσανατολισμό της φιλοσοφίας μας στην υψηλή ποιότητα των προιόντων και των διαδικασιών, την αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, τα υψήλα πρότυπα για την ασφάλεια και την υγιείνη των τροφίμων, των ατόμων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων μας.

Όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία μας παρασκευάζονται και διανέμονται από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε 100% έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής των προϊόντων μας, εξασφαλίζοντας την μέγιστη ποιότητα στην διαδικασία παραγωγής.

Το σύνολο σχεδόν των προϊόντων μας είναι χειροποίητα, παρασκευασμένα πάντα με τα πιο αγνά υλικά που προμηθευόμαστε από εγκεκριμένους και αξιόπιστους προμηθευτές. Το κόστος των πρώτων υλών παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά όχι και πρωτεύοντα. Η επιλογή των προμηθευτών μας γίνεται με κύριο κριτήριο την αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία τους.

Με την άψογη οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας μας (λογιστήριο, παραγωγή, αποθήκη, προμήθειες, πωλήσεις) εξασφαλίζουμε την συνεχή ροή παραγωγής και κατανάλωσης επιτυγχάνοντας τους μικρότερους δυνατούς χρόνους ανάλωσης των προϊόντων μας.

Θεωρούμε όμως επιβεβλημένο να επισημάνουμε το πραγματικό για μας γεγονός που είναι ότι ναι μεν τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύουν μια πραγματικότητα πλην όμως δεν είναι το άπαν για τις απαιτήσεις που έχουμε εμείς οι ίδιοι από την «ποιότητα»…

Άλλωστε πόσο πραγματικό είναι το γεγονός ότι ο πελάτης για να είναι πελάτης για 27 και πλέον χρόνια δεν βασίζεται σε πιστοποιητικά, αλλά κατά το μέγιστο μέρος στη ποιότητα, το σέρβις, την καθαριότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές.

ΑρχικήΕταιρίαΥπηρεσίεςMenuImage GalleryΤα Νέα μαςΕπικοινωνία